11 հունիսի 2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՔՀԿ-ների ներգրավմամբ Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների ՀՀ 2020-2022թթ. ՄԺԾԾ-ի և ՀՀ 2020 թվականի բյուջետային հայտի նախագծի հանրային քննարկում կազմակերպելու վերաբերյալ

Հաշվի առնելով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանի 24.05.2019թ. թիվ 02/16.10/23309-2019 գրությունը՝ հայտնում ենք, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների ՀՀ 2020-2022թթ. ՄԺԾԾ-ի, ինչպես նաև ՀՀ 2020 թվականի բյուջետային հայտի նախագծի՝ ՔՀԿ-ների ներգրավմամբ հանրային քննարկումը տեղի կունենա ս․թ․ հունիսի 12-ին՝ ժամը 15։00-ին, Բարձրագույն դատական խորհրդի շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 17):

Խնդրվում է վերը նշված քննարկմանը մասնակցելու հայտերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել մինչև ս. թ. հունիսի 12-ը՝ ժամը 11:00-ն (էլ-հասցե` press.courts@gmail.com):

 

Վերադառնալ