Home Contacts
Armenian Version English Version


Դատավորներ

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
2012 ԹՎԱԿԱՆԻ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ
 

1. հոկտեմբերի 8-9 թեմա 5 <<Հատուկ և հատուկ հայցային վարույթ>>
2. հոկտեմբերի 10-11 թեմա 23 <<Ծանրացուցիչ հանգամանքներում կատարված դիտավորյալ սպանություն>>
3. հոկտեմբերի 15-16 թեմա 6 <<Փոխառության և վարկային պայմանագրեր>>
4. հոկտեմբերի 17-18 թեմա 24 <<Անհրաժեշտ պաշտպանությունը, ծայրահեղ անհրաժեշտությունը որպես արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ>>
5. հոկտեմբերի 22-23 թեմա 16 <<Պարտատերերի պահանջների բավարարման սառեցումը>>
6. հոկտեմբերի 23-24 թեմա 9 <<ՀՀ դատական պրակտիկան պատվին, արժանապատվությանը և գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցման ինստիտուտի վերաբերյալ>>
7.  հոկտեմբերի 25-26 թեմա 21 <<ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները քրեական գործերով>>
8. հոկտեմբերի 29-30 թեմա 17 <<Ապահովված պարտատերերի պահանջների բավարարում>>
9. հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 1 թեմա 28 <<Ավտովթարների գործերով դատական պրակտիկա>>
10. նոյեմբերի 5-6 թեմա 18 <<Սնանկ ճանաչելու դիմումի պահանջի վիճելիության հանգամանքը>>
11. նոյեմբերի 7-8 թեմա 25 <<ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները զինծառայողների գործերով>> 
12. նոյեմբերի 12-13 թեմա 12 <<ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները վարչական գործերով>>
13. նոյեմբերի 14-15 թեմա 26 <<Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ>>
14. նոյեմբերի 19-20 թեմա 1 <<ՀՀ-ում դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առանձնահատկությունները>>
15. նոյեմբերի 21 թեմա 19<<Իրավաբանական անձի լուծարման և դադարեցման վարույթ>>
16. նոյեմբերի 22-23 թեմա 22 <<Վաշխառության հանցակազմը և փոխառության պայմանագիրը>>
17. նոյեմբերի 26-27 թեմա 3 <<ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները քաղաքացիական գործերով>>
18. նոյեմբերի 29-30 թեմա 27 <<Ապացուցումը քրեական դատավարությունում>>
19. դեկտեմբերի 3-4 թեմա 4 <<Ըստ կտակի` ժառանգության ընդունումը>>
20. դեկտեմբերի 5-6 թեմա 20 <<Քրեական իրավունքի և դատավարության վերաբերյալ ՀՀ ՍԴ որոշումները>>
21. դեկտեմբերի 10-11 թեմա 8 <<Գործը դատաքննության նախապատրաստելը>>
22. դեկտեմբերի 12-13 թեմա 2 <<Քաղաքացիական իրավունքի և դատավարության վերաբերյալ ՀՀ ՍԴ որոշումներ>>
23. դեկտեմբերի 17-18 թեմա 14 <<Ապացույցներ ներկայացնելու պարտականությունը վարչական դատավարությունում>>

 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
2012 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ


1. մարտի 5-6  թեմա 4 «Դատական ծախսերի տարատեսակները և դրանց բաշխման առանձնահատկությունները»
2. մարտի 12-13 թեմա 4 «Դատական ծախսերի տարատեսակները և դրանց բաշխման առանձնահատկությունները»
3. մարտի 14 թեմա 11 «Ապացուցելու և ապացույցներ ներկայացնելու պարտականությունը քաղաքացիական դատավարությունում»
4. մարտի 15-16 թեմա 23 «Արդարացման դատավճիռ»
5. մարտի 15-16  թեմա 13 «Աշխատանքային պայմանագրերի կնքման, կատարման և դադարման հիմնահարցերը ՀՀ աշխատանքային իրավունքում»
6. մարտի 19-20 թեմա 9 «Վնասների հատուցումը` իրական վնաս և բաց թողնված օգուտը, որպես քաղաքացիական իրավունքի պաշտպանության եղանակ»
7. մարտի 21 թեմա 11 «Ապացուցելու և ապացույցներ ներկայացնելու պարտականությունը քաղաքացիական դատավարությունում»
8. մարտի 22-23 թեմա 23 «Արդարացման դատավճիռ»
9. մարտի 26-27 թեմա 9 «Վնասների հատուցումը` իրական վնաս և բաց թողնված օգուտը, որպես քաղաքացիական իրավունքի պաշտպանության եղանակ»
10. մարտի 28 թեմա 12 «Առաջին ատյանի դատարանի քաղաքացիական գործերով դատական ակտերին ներկայացվող պահանջները»
11. մարտի 29-30 թեմա 24 «Չավարտված հանցագործությունների դեպքում պատիժ նշանակելը»
12. ապրիլի 2-3 թեմա  1 «ՀՀ-ում դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առանձնահատկությունները»
13. ապրիլի 2-3 թեմա 7 «Պատվի և արժանապատվության ինստիտուտի առանձնահատկությունները»
14. ապրիլի 4-5 թեմա 18 «Սնանկության գործերի ավարտը»
15. ապրիլի 5-6 թեմա 25 «Պատիժ նշանակելը հանցանքների և դատավճիռների համակցությամբ և ռեցիդիվի դեպքում»
16. ապրիլի 9-10 թեմա 1 «ՀՀ-ում դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առանձնահատկությունները»
17. ապրիլի 9-10 թեմա 14 «ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները վարչական գործերով»
18. ապրիլի 11-12 թեմա  19 «Կանխամտածված սնանկություն»
19. ապրիլի 12-13 թեմա 25 «Պատիժ նշանակելը հանցանքների և դատավճիռների համակցությամբ և ռեցիդիվի դեպքում»
20. ապրիլի 16-17 թեմա 7 «Պատվի և արժանապատվության ինստիտուտի առանձնահատկությունները»
21. ապրիլի 19-20 թեմա 27 «Քրեական դատավարությունում դատական քննության արագացված կարգի կիրառումը»
22. ապրիլի 23 թեմա 5 «Հայցի ապահովման միջոցներ ձեռնարկելը և վերացնելը»
23. ապրիլի 26-27 թեմա 28 «Խուլիգանության հանցակազմը և դատական պրակտիկան»
24. ապրիլի 26-27 թեմա 2 «Քաղաքացիական իրավունքի և դատավարության հետ առնչվող օրենսդրության վերաբերյալ  ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կողմից ընդունված որոշումները»
25. ապրիլի 30 թեմա  5 «Հայցի ապահովման միջոցներ ձեռնարկելը և վերացնելը»
26. մայիսի 2-3 թեմա 15 «Վարչական իրավունքի և վարչական դատավարության իրավունքի հետ առնչվող օրենսդրության վերաբերյալ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կողմից ընդունված որոշումները»
27. մայիսի 3-4  թեմա 28 «Խուլիգանության հանցակազմը և դատական պրակտիկան»
28. մայիսի 7-8 թեմա 3 «ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները  քաղաքացիական և վարչական գործերով»
29. մայիսի 10-11 թեմա 29 «Ավտովթարների գործերով դատական պրակտիկան»
30. մայիսի 10-11 թեմա 2 «Քաղաքացիական իրավունքի և դատավարության հետ առնչվող օրենսդրության վերաբերյալ  ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կողմից ընդունված որոշումները» 
31. մայիսի 14-15 թեմա  3 «ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները  քաղաքացիական և վարչական գործերով»
32. մայիսի 14-15 թեմա  8 «Քաղաքացիական գործերի վերաքննության առանձնահատկությունները»
33. մայիսի 16-17 թեմա 16 «Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերի վարույթի առանձնահատկությունները»
34. մայիսի 17-18 թեմա 30 «Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության հետ կապված հանցագործությունների որակման հիմնախնդիրները»
35. մայիսի 21-22 թեմա 10 «ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները ժառանգական գործերով»
36. մայիսի 23-24 թեմա 17 «Ընտրական իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ գործերի վարույթի առանձնահատկությունները»
37. մայիսի 24-25 թեմա 22 «ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները քրեական գործերով»
38. մայիսի 29-30 թեմա 20 «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի և ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան նորմերի համադրումը և իրավական փոխկապակցվածությունը»
39. մայիսի 30-31 թեմա 21 «Քրեական իրավունքի և դատավարության հետ առնչվող օրենսդրության վերաբերյալ  ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կողմից ընդունված որոշումները»
40. հունիսի 4-5 թեմա 6 «Գործը դատաքննության նախապատրաստելու փուլը քաղաքացիական դատավարությունում»
41. հունիսի 7-8 թեմա 22 «ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները քրեական գործերով»
42. հունիսի 11-12 թեմա 6 «Գործը դատաքննության նախապատրաստելու փուլը քաղաքացիական դատավարությունում»
43. հունիսի 13-14  թեմա 26 «Ապացուցումը քրեական դատավարությունում»

 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
2010 ԹՎԱԿԱՆԻ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

 

1. Հոկտեմբերի 7-8 - «Դատավորի վարքագծի կանոնները»

2. Հոկտեմբերի 14-15  - «Դատավորի վարքագծի կանոնները»

3. Հոկտեմբերի 18-19 - «Քաղաքացիական իրավունքի ոլորտում օրենսդրական փոփոխությունների քննարկում»

4. Հոկտեմբերի 18-19 - «Քրեական հետապնդումը և դրա տեսակները»

5. Հոկտեմբերի 20-21 - «Դատական հոգեբանություն»

6. Հոկտեմբերի 21-22 - «Դատավորի վարքագծի կանոնները»

7. Հոկտեմբերի 25-26 - «Քաղաքացիական իրավունքի ոլորտում օրենսդրական փոփոխությունների քննարկում»

8. Հոկտեմբերի 26 - «Դատական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի նկատմամբ»

9. Հոկտեմբերի 27-28 - «ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները քրեական գործերով»

10. Հոկտեմբերի 28-29 - «Իրավաբանական անձանց սնանկության վարույթի առանձնահատկությունները»

11. Հոկտեմբերի 28-29 - «Դատավորի վարքագծի կանոնները»

12. Նոյեմբերի 1-2 - «ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները քրեական գործերով»

13. Նոյեմբերի 2 - «Կոռուպցիայի կանխարգելումը և դրա դեմ պայքարը»

14. Նոյեմբերի 3-4 - «Աշխատանքային պայմանագրերի կնքման, կատարման և դադարման հիմնահարցերը, ՀՀ աշխատանքային իրավունքում առանձնահատկությունները»

15. Նոյեմբերի 8-9 - «ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները քաղաքացիական և վարչական գործերով»

16. Նոյեմբերի 10-11 - «Աշխատանքային պայմանագրերի կնքման, կատարման և դադարման հիմնահարցերը, ՀՀ աշխատանքային իրավունքում առանձնահատկությունները»

17. Նոյեմբերի 12 - «Հանցանք կատարած անձանց հանձնելը»

18. Նոյեմբերի 15-16 - «ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները քաղաքացիական և վարչական գործերով»

19. Նոյեմբերի 18-19 - «Կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու առանձնահատկությունները»

20. Նոյեմբերի 22-23 - «Քաղաքացիական օրենսդրության վերաբերյալ ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումները»

21. Նոյեմբերի 25-26 - «Կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու առանձնահատկությունները»

22. Նոյեմբերի 29-30 - «Քաղաքացիական օրենսդրության վերաբերյալ ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումները»

23. Դեկտեմբերի 2-3 - «Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը»

24. Դեկտեմբերի 6-7 - «Քաղաքացիական գործերի վերաքննության առանձնահատկությունները»

25. Դեկտեմբերի 8-9 - «Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ»

26. Դեկտեմբերի 10 - «Ապացուցելու և ապացույցներ ներկայացնելու պարտականությունը քաղաքացիական դատավարությունում»

27. Դեկտեմբերի 13-14 - «ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սնանկության վարույթի վերաբերյալ»

28. Դեկտեմբերի 13-14 - «ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները վարչական գործերով»

29. Դեկտեմբերի 15-16 - «Խոշտանգումների և դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի այլ ձևերի դեմ ՄԱԿ-ի Կոնվենցիայի կիրառումը դատարանների կողմից»

30. Դեկտեմբերի 17 - «Ապացուցելու և ապացույցներ ներկայացնելու պարտականությունը քաղաքացիական դատավարությունում»

 

 

^ to_top