Home Contacts
Armenian Version English Version


Հոդվածներ

10.08.2008
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԱՐՐ - (106 KB)

30.05.2008
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱՆՋԱՏՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ` ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ - (153.5 KB)

15.05.2008
ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 225-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (118.2 KB)

10.05.2008
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ - (115.9 KB)

17.02.2008
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ - (89.8 KB)

11.02.2008
ՁԵՐԲԱԿԱԼՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ - (189.7 KB)

20.09.2007
ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ - (96.7 KB)

20.09.2007
ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ - (68.8 KB)

20.09.2007
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ - (96 KB)

12.06.2007
ԱՐԴԱՐԱՑԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ (ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾ) - (120.4 KB)