Home Contacts
Armenian Version English Version


Քաղաքացիական դատավարություն

Ձևաթղթերը մշակվել են «ԲերինգՓոյնթ գլոբալ օպերեյշնի» հայաստանյան գրասենյակի օժանդակությամբ: Դրանք օրինակելի ձևեր են և չունեն պարտադիր բնույթ: 

Միջնորդություն դատական նիստի կինո և լուսանկարահանում կատարելու , տեսաձայնագրում կատարելու, ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ հեռարձակելու մասին - (35.7 KB)

Միջնորդություն վեճը կողմի բացակայությամբ քննելու մասին - (33.5 KB)

Միջնորդություն դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին պատշաճ տեղեկացված պատասխանողի բացակայությամբ գործը քննելու մասին - (34.4 KB)

Միջնորդություն գործի քննությունը հետաձգելու մասին - (35.8 KB)

Միջնորդություն արագացված դատաքննություն կիրառելու մասին - (36.7 KB)

Միջնորդություն արագացված դատաքննություն կիրառելու դատարանի որոշումը վերացնելու մասին - (36.5 KB)

Միջնորդություն վճռի կատարումն ապահովելու մասին - (37.8 KB)

ԴԻՄՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՎՃԻՌ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (39.5 KB)

Միջնորդություն դատական նիստի կամ դատավարական գործողության արձանագրությանը ծանոթանալու մասին - (36.5 KB)

Դիտողություն արձանագրության լրիվության կամ ճշտության վերաբերյալ - (37.1 KB)