Home Contacts
Armenian Version English Version


Դատական վիճակագրություն

06.09.2013
2013թ. 1-ին կիսամյակ – Վարչական գործերի քննության վերաբերյալ հաշվետվություն

06.09.2013
2013թ. 1-ին կիսամյակ – Վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործերի մասին հաշվետվություն

06.09.2013
2013թ. 1-ին կիսամյակ – ՀՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի կողմից վճարման կարգադրություն արձակելու վարույթների ընթացքի մասին հաշվետվություն

06.09.2013
2013թ. 1-ին կիսամյակ – Ընդհանուր իրավասության դատարաններում քրեական գործերի քննության վերաբերյալ հաշվետվություն

06.09.2013
2013թ. 1-ին կիսամյակ – Ընդհանուր իրավասության դատարաններում մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության, դատական ակտերի կատարման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ հաշվետվություն

05.03.2013
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2011-2012 ԹԹ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (135.3 KB)

01.03.2013
2012 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՁԱԿԵԼՈՒ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ

01.03.2013
2012 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

01.03.2013
2012 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

01.03.2013
2012 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ