Home Contacts
Armenian Version English Version


Դատական վիճակագրություն

06.09.2013
2013թ. 1-ին կիսամյակ – Քաղաքացիական գործերի քննության վերաբերյալ հաշվետվություն

06.09.2013
2013թ. 1-ին կիսամյակ – Ընդհանուր իրավասության դատարաններում սնանկության վերաբերյալ գործերի քննության մասին հաշվետվություն

06.09.2013
2013թ. 1-ին կիսամյակ – Վարչական գործերի քննության վերաբերյալ հաշվետվություն

06.09.2013
2013թ. 1-ին կիսամյակ – Վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործերի մասին հաշվետվություն

06.09.2013
2013թ. 1-ին կիսամյակ – ՀՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի կողմից վճարման կարգադրություն արձակելու վարույթների ընթացքի մասին հաշվետվություն

06.09.2013
2013թ. 1-ին կիսամյակ – Ընդհանուր իրավասության դատարաններում քրեական գործերի քննության վերաբերյալ հաշվետվություն

06.09.2013
2013թ. 1-ին կիսամյակ – Ընդհանուր իրավասության դատարաններում մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության, դատական ակտերի կատարման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ հաշվետվություն

05.03.2013
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2011-2012 ԹԹ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (135.3 KB)

01.03.2013
2012 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՁԱԿԵԼՈՒ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ

01.03.2013
2012 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ