Home Contacts
Armenian Version English Version


Դատական վիճակագրություն

05.03.2014
Համեմատական վիճակագրական վերլուծություն ՀՀ դատարանների 2012-2013թթ. գործունեության վերաբերյալ - (260.9 KB)

04.03.2014
2013թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - քաղաքացիական գործերի քննության վերաբերյալ

04.03.2014
2013թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատարաններում սնանկության վերաբերյալ գործերի քննության վերաբերյալ

04.03.2014
2013թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - Վարչական գործերի քննության վերաբերյալ

04.03.2014
2013թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատարաններում քրեական գործերի քննության վերաբերյալ

04.03.2014
2013թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - անչափահաս դատապարտյալների վերաբերյալ

04.03.2014
2013թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատարաններում մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության, դատական ակտերի կատարման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ

04.03.2014
2013թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - Դատապարտյալների վերաբերյալ

11.11.2013
2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - (365.8 KB)

06.09.2013
2013թ. 1-ին կիսամյակ – Քաղաքացիական գործերի քննության վերաբերյալ հաշվետվություն