Home Contacts
Armenian Version English Version


Դատական վիճակագրություն

24.03.2015
2014թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատարաններում մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության, դատական ակտերի կատարման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ

09.09.2014
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

03.09.2014
2014թ. 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՀ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

03.09.2014
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

03.09.2014
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՁԱԿԵԼՈՒ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ

26.08.2014
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - Անչափահաս դատապարտյալների վերաբերյալ

26.08.2014
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատարանում մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության, դատական ակտերի կատարման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ

26.08.2014
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատարաններում քրեական գործերի քննության վերաբերյալ

26.08.2014
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - Անձանց վերաբերյալ, որոնց կապակցությամբ կայացվել են դատական ակտեր

05.03.2014
Համեմատական վիճակագրական վերլուծություն ՀՀ դատարանների 2012-2013թթ. գործունեության վերաբերյալ - (260.9 KB)