Home Contacts
Armenian Version English Version


Դատական վիճակագրություն

16.11.2008
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատարաններում քաղաքացիական գործերի քննության վերաբերյալ 2008 թվականի առաջին կիսամյակի համար

16.11.2008
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ մասնագիտացված քաղաքացիական դատարաններում քաղաքացիական գործերի քննության վերաբերյալ 2008 թվականի առաջին կիսամյակի համար

15.11.2008
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատարաններում քրեական գործերի քննության վերաբերյալ 2008 թվականի առաջին կիսամյակի համար

15.11.2008
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ մասնագիտացված քրեական դատարաններում քրեական գործերի քննության վերաբերյալ 2008 թվականի առաջին կիսամյակի համար

05.11.2008
Տ Ե Ս ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 28-ի «Դատական պրակտիկայի ամփոփում անցկացնելու մասին» թիվ 01Լ որոշման հիման վրա ՀՀ առաջին ատյանի և ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարաններում 2006 թվականին ավարտված քաղաքացիական գործերով դատական պրակտիկայի ամփոփման արդյունքների վերաբերյալ - (205.9 KB)

03.11.2008
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 2007Թ. ՀՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (195.6 KB)

05.11.2007
ՀՀ քաղաքացիական վերաքննիչ դատարանում գտնվող գործերի ընթացքն ըստ դատավորների 2007 թվականի համար

05.11.2007
Հաշվետվություն Երևան քաղաքի Էրեբունի-Նուբարաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի քրեական գործերի քննության վերաբերյալ 2006 թվականի համար

05.11.2007
Հաշվետվություն ՀՀ առաջին ատյան դատարաններում քրեական գործերի քննության վերաբերյալ 2007 թվականի 1-ին կիսամյակի համար

05.11.2007
Հաշվետվություն ՀՀ առաջին ատյան դատարաններում քրեական գործերի քննության վերաբերյալ 2007 թվականի համար