Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

21.02.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-88 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ, ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (55.3 KB)

21.02.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-89 ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ԴԱՏԱՎՃԻՌՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ - (60.4 KB)

21.02.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-90 ՀՀ ՆԱԽԿԻՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՅԱՑՐԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (50.7 KB)

21.02.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-91 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՁԱԿԵԼՈՒ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԵՎ ԴՐԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (68.6 KB)

21.02.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-92 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (108.7 KB)

21.02.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-93 »ԴԱՏԱՐԱՆԱԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ« ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՎ ՉՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆՍՏԱՎԱՅՐԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (70.3 KB)

21.02.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-94 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (64.8 KB)

21.02.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-95 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ - (50.2 KB)

01.02.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-86 ՌԱԶՄԻԿ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՊԱՏՎՈԳՐՈՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (45.6 KB)

23.12.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ №-85 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԼԱՆՔԻ ՄԱՍՈՎ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (49.9 KB)