Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

20.04.2001
ՈՐՈՇՈՒՄ N 42 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 68-73 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 27.03.1999թ. N 8 ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (40.4 KB)

10.03.2001
ՈՐՈՇՈՒՄ N 40 Հայաստանի Հանրապետության դատարանների 2000 թվականի գործունեության արդյունքների վերաբերյալ 10 մարտի 2001թ. - (39.2 KB)

22.12.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 35 ՀՀ քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ դատարանի միջնորդության վերաբերյալ - (50.9 KB)

22.12.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 36 Դատական ակտերը բողաքարկելու ժամկետների վերաբերյալ օրենսդրության կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (43.7 KB)

22.12.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 37 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (41.3 KB)

22.12.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 38 «Պատասխանատվությունը դրամական պարտավորությունը չկատարելու համար օրենսդրության կիրառման դատական պրակտիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի 02.06.2000թ. թիվ 25 որոշումը փոփոխելու և լրացնելու մասին - (39.9 KB)

22.12.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 39 Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի հաստատման գործերով դատական պրակտիկայի մասին - (53.5 KB)

16.08.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 29 «Սնանկության վերաբերյալ գործերի վարույթի նասին» Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի 30-ը հունվարի 1999թ. N5 որոշումը փոփոխելու եւ լրացնելու մասին - (39.4 KB)

16.08.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 30 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 13.06.2000թ. ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (44.3 KB)

16.08.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 31 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 68-73 հոդվածները և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կիրառելու դատական պրակտիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության դատարանների Խորհրդի 27.03.99թ. թիվ 8 որոշումը լրացնելու մասին - (39.3 KB)