Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

25.04.2003
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 51 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության որոշ դրույթների կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (53.2 KB)

05.02.2003
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 50 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 294 հոդվածի կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (47.5 KB)

29.07.2002
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 49 ՀՀ տնտեսական դատարանի միջնորդության վերաբերյալ - (54.4 KB)

02.05.2002
ՈՐՈՇՈՒՄ N 48 Շիրակի մարզի առաջին ատյանի դատավոր Գեղամ Ներսիսյանի վարքագծի վերաբերյալ եզրակացություն տալու մասին - (48.7 KB)

03.04.2002
ՈՐՈՇՈՒՄ N 47 ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 306 հոդվածի կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (42 KB)

27.12.2001
ՈՐՈՇՈՒՄ N 45 «ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (36.6 KB)

27.12.2001
ՈՐՈՇՈՒՄ N 46 Հայաստանի Հանրապետության Դատարանների նախագահների խորհրդի Դատական ուսումնական կենտրոնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին - (34.4 KB)

26.09.2001
ՈՐՈՇՈՒՄ N 43 Գործարքների անվավերության վերաբերյալ գործերով դատական պրակտիկայի մասին - (57.7 KB)

26.09.2001
ՈՐՈՇՈՒՄ N 44 Բանկային ավանդի վերաբերյալ օրենսդրության կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (41.6 KB)

20.04.2001
ՈՐՈՇՈՒՄ N 41 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 07.03.2001թ. ՀՀ օրենքը դատական պրակտիկայում կիրառելու մասին - (46.5 KB)