Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

17.02.2014
ՈՐՈՇՈՒՄ №- 09Լ-ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (52.9 KB)

17.02.2014
Հավելված` Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախաgահների խորհրդի 2014թ. փետրվարի 17-ի թիվ 09Լ որոշման - (39 KB)

10.02.2014
ՈՐՈՇՈՒՄ №-05Լ-ՙՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՚ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (254.7 KB)

31.01.2014
ՈՐՈՇՈՒՄ №-03Լ -ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ, ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (92.9 KB)

31.01.2014
ՈՐՈՇՈՒՄ №-04Լ-ՙՏԱՐՎԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ՚ ԵՎ ՙՏԱՐՎԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՎՈՐ՚ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (102.9 KB)

31.01.2014
ՈՐՈՇՈՒՄ №-04Լ-ՙՏԱՐՎԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ՚ ԵՎ ՙՏԱՐՎԱ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՎՈՐ՚ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (102.9 KB)

17.01.2014
ՈՐՈՇՈւՄ № 01Լ-ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 26-ԻԹԻՎ 16Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (54.1 KB)

17.01.2014
ՈՐՈՇՈւՄ № 02Լ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի ԹԻՎ 21Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (129.8 KB)

24.12.2013
ՈՐՈՇՈւՄ № 40Լ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի ԹԻՎ 20Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (87.4 KB)

17.12.2013
ՈՐՈՇՈՒՄ 37Լ - ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 26-Ի ԹԻՎ 16Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (87.5 KB)