Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

27.03.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 9 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 125-129 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՐԱԳԱՑՎԱԾ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ - (59.3 KB)

30.01.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 3 Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների Խորհրդի աշխատակազմի Կանոնադրության մասին - (55.5 KB)

30.01.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 4 ՀՀ փաստաբանների որակավորման պետական հանձնաժողովի կազմում դատավորներ առաջադրելու հարցի վերաբերյալ - (37.4 KB)

30.01.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 5 Սնանկության վերաբերյալ գործերի վարույթի մասին - (43.8 KB)

30.01.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 6 ՀՀ պետական արբիտրաժի լիազորությունների դադարման հետ կապված մի քանի կազմակերպական միջոցառումների մասին - (44.4 KB)

12.01.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 1 ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի կանոնակարգի մասին - (55.8 KB)

12.01.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 2 Դատական նոր համակարգի գործունեության անհետաձգելի մի քանի խնդիրների մասին - (46.3 KB)