Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

12.02.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 23 Հայաստանի Հանրապետության դատարանների կողմից հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարումների պարտավորությունները կատարելուց հրաժարվելու կամ չարամտորեն խուսափելու և հարկային այլ հանցագործությունների համար պատասխանատվության վերաբերյալ քրեական օրենսդրության կիրառման որոշ հարցերի մասին - (52.1 KB)

16.11.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ 11 ՀՀ պետական արբիտրաժի կայացրած դատական ակտերի պարզաբանման, դրանցում առկա վրիպակների, գրասխալների և թվաբանական սխալների ոիղղման, ինչպես նաև ՀՀ պետական արբիտրաժի կայացրած ակտերի տրված հրամանների կամ կատարողական թերթերի պարզաբանման մասին - (40.5 KB)

16.11.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ 13 Գրավը որպես խափանման միջոց կիրառելու դատական պրակտիկայի մասին - (46.2 KB)

16.11.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ 14 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՎՃԻՌՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ - (50.4 KB)

16.11.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ 15 ՀՀ Քրեական և զինվորական գործերով վերաքննիչ դատարանի հարցման կապակցությամբ - (40.5 KB)

16.11.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ 16 ՀՀ փաստաբանների որակավորման պետական հանձնաժողովի կազմում դատավորներ առաջադրելու վերաբերյալ - (38 KB)

23.07.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 10 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 68-73 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 27.03.1999թ. N8 ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (49.4 KB)

23.07.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ 12 ՀՀ տնտեսական գործերով վերաքննիչ դատարանի դատավորների՝ ՌԴ բարձրագույն արբիտրաժային դատարանում պրակտիկայի անցկացման ծրագրին հավանություն տալու մասին - (39 KB)

27.03.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 7 ՀՀ դատարանների նախագահների Խորհրդի 1999թ. հունվարի 12-ի N2 որոշումը լրացնելու մասին - (39 KB)

27.03.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 8 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 68-73 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ - (50.8 KB)