Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

02.06.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 25 Դրամական պարտավորությունը չկատարելու համար պատասխանատվության վերաբերյալ օրենսդրության կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (44.6 KB)

02.06.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 27 Իրավաբանական անձանց մասնակցությամբ գործերով դատական պրակտիկայի մասին - (43.3 KB)

02.06.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 26 Դատական ակտերի կատարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետելու, կատարման եղանակը և կարգը փոփոխելու վերաբերյալ դիմումների քննության դատական պրակտիկայի մասին - (55 KB)

12.02.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ 17 ՀՀ քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ դատարանի միջնորդության վերաբերյալ 12.02.2000թ. - (58.3 KB)

12.02.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 18 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 68-73 հոդվածները և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կիրառելու դատական պրակտիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների Խորհրդի 27.03.99թ. թիվ 8 որոշումը լրացնելու մասին - (41.7 KB)

12.02.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 19 Հայցը կամ դիմումն առանց քննության թողնելու վերաբերյալ օրենսդրության կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (47.3 KB)

12.02.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 20 Քրեական դատավարության օրենսդրության որոշ դրույթների կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (60.1 KB)

12.02.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 21 «Դատարանակազմության մասին» ՀՀ օրենքում, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենքում եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ» ՀՀ օրենքների նախագծերի մասին - (64.1 KB)

12.02.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 22 Հայաստանի Հանրապետության դատարանների կողմից ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու կամ ապօրինի բանկային գործունեությամբ զբաղվելու համար պատասխանատվության վերաբերյալ քրեական օրենսդրության կիրառման որոշ հարցերի մասին - (51.8 KB)

12.02.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 23 Հայաստանի Հանրապետության դատարանների կողմից հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարումների պարտավորությունները կատարելուց հրաժարվելու կամ չարամտորեն խուսափելու և հարկային այլ հանցագործությունների համար պատասխանատվության վերաբերյալ քրեական օրենսդրության կիրառման որոշ հարցերի մասին - (52.1 KB)