Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

13.06.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-97 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ, ՇԻՐԱԿԻ ԵՎ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՍՏԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾԵՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ԲԱՇԽԵԼՈՒ ԵՎ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (66.7 KB)

13.06.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-98 ԳՈՐԾԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՈՂՋԱՄԻՏ ԺԱՄԿԵՏԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ - (75.9 KB)

13.06.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-99 ՀԱՅՑՆ ԱՌԱՆՑ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԹՈՂՆԵԼՈՒ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ - (52.6 KB)

13.06.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-100 ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՅՑԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ - (64.9 KB)

13.06.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-101 ՀՀ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԵՐԹԱՊԱՀՈՒԹՅՈւՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ - (59.3 KB)

13.06.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-102 ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (73.5 KB)

13.06.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-103 ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 27.03.1999թ. ԹԻՎ 8 ՈՐՈՇՄԱՆ 13-ՐԴ ԿԵՏՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (49.3 KB)

13.06.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-104 ԱՆՁԱՆՑ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԵՐԻ 404-ՐԴ ԵՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 223-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (60.9 KB)

13.06.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-105 ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 16.08.2000Թ. ԹԻՎ 30 ՈՐՈՇՄԱՆ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ՄԱՍԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (46.9 KB)

13.06.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-106 ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 16.08.2000Թ. ԹԻՎ 91 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (49.2 KB)