Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

21.12.2007
ՈՐՈՇՈՒՄ №- 11Ա ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (50.4 KB)

21.12.2007
ՈՐՈՇՈՒՄ №- 18Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՆՑԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (79.4 KB)

21.12.2007
ՈՐՈՇՈՒՄ №- 20Լ ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (90.2 KB)

21.12.2007
ՈՐՈՇՈՒՄ №- 21Լ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԿՆԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐՈՇՄԱԿՆԻՔՆԵՐԻ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (47.8 KB)

21.12.2007
ՈՐՈՇՈՒՄ №- 22Լ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (91 KB)

21.12.2007
ՈՐՈՇՈՒՄ №- 23Լ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (179 KB)

21.12.2007
ՈՐՈՇՈՒՄ №-24Լ ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԸ ԵՎ ՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (66.7 KB)

21.12.2007
ՈՐՈՇՈՒՄ №- 25Լ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՔՈՎ ՉՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՆՍՏԱՎԱՅՐԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ՝ ԸՍՏ ՆՍՏԱՎԱՅՐԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (88 KB)

21.12.2007
ՈՐՈՇՈՒՄ № -29Լ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (50.6 KB)

21.12.2007
ՈՐՈՇՈՒՄ 28Լ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 13-Ի ԹԻՎ 97 ՈՐՈՇՈւՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (50.1 KB)