Home Contacts
Armenian Version English Version


Նորություններ

02.05.2017
ՀՀ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐ ՆԱԽԱԳԱՀ ՈՒՆԻ

26.04.2017
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

25.04.2017
ՀՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՐԳԱՆՔԻ ՏՈՒՐՔ ՄԱՏՈՒՑԵՑ Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀԵՐԻ

16.04.2017
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

11.04.2017
Արդյո՞ք ժառանգները կրում են ժառանգության հետ կապված ծախսերը հատուցելու պարտականություն այն դեպքում, երբ նրանք ժառանգական գույքի փաստացի տիրապետմամբ ընդունել են ժառանգությունը

11.04.2017
Արդյո՞ք աշխատավարձի չվճարման դեպքում կետանցված աշխատավարձի նկատմամբ կարող են հաշվարկվել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսները և ո՞ր դեպքերում

11.04.2017
Արդյո՞ք հիմնական պարտապանի նկատմամբ սնանկության վարույթի առկայության պայմաններում պարտատերը կարող է ներկայացնել այդ պարտավորության կատարումն ապահովող երաշխավորին սնանկ ճանաչելու պահանջ

11.04.2017
Գույքահարկի գծով հարկային օրենսդրության խախտման համար հարկային պարտավորությունների առաջացման վաղեմության ժամկետների վերաբերյալ կանոններում օրենսդրական փոփոխություններ նախատեսող օրենքների՝ ժամանակի մեջ գործողության առանձնահատկությունները

11.04.2017
Վարչական դատավարությունում վեճն ըստ էության սպառվելու հիմքով գործի վարույթը կարճելու դեպքում դատական ծախսերի բաշխման առանձնահատկությունները

05.04.2017
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար ծառայողական առաջխաղացման ցուցակի քրեական մասնագիտացման բաժնի ցուցակի կազմման մասին