Home Contacts
Armenian Version English Version


Թափուր աշխատատեղեր

05.03.2008
Կայանալու են բաց մրցույթներ դատական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

04.03.2008
Կայանալու են բաց մրցույթներ դատական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

27.02.2008
Կայանալու են բաց և կրկնակի մրցույթներ դատական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

26.02.2008
Կայանալու է փակ մրցույթ դատական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

22.02.2008
Կայանալու է բաց մրցույթ դատական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

21.02.2008
Կայանալու է բաց մրցույթ դատական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

21.02.2008
Կայանալու է բաց մրցույթ դատական ծառայության թափուր պաշտոներնն զբաղեցնելու համար

20.02.2008
Կայանալու է բաց մրցույթ դատական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

20.02.2008
Կայանալու է բաց մրցույթ դատական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

18.02.2008
Կայանալու են բաց մրցույթներ դատական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար